AKTUALITY
30.06.2020   Aktuální prezentace firmy RIOCATH.

Novou odběrovou sadu umožňující samoodběr vzorků na covid 19 představili zástupci holdingu Riocath a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Sníží riziko nákazy zdravotníků. Nižší riziko kontaminace vzorku i možné nákazy zdravotníků má přinést sada pro laický samoodběr vzorků k testu na covid-19. Sadu budou moci využívat například rodiny či personál sociálních ústavů.
www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-covid-test-cesko-samoodber-sada-vzorek-akademie-ved-riocath.A200629_140644_domaci_pmk
 
29.06.2020   Aktuální informace MZ ČR v souvislosti s výskytem viru COVID-19

Informace na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.
Klikněte zde.
koronavirus.mzcr.cz
 
29.06.2020   COVID-19 v číslech a statistikách.

Zajímavé webové stránky "Worldometer" - v angličtině.
www.worldometers.info/coronavirus/
 
29.06.2020   Seriózní a aktuální souhrnné informace o COVID-19

na webu Johns Hopkins University & Medicine, Coronavirus Resource Center /anglicky/
coronavirus.jhu.edu/
 
29.06.2020   Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí

Zde naleznete přeložené materiály, které vychází z doporučení Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).
- Doporučení pro kalkulaci potřeby OOP při péči o pacienty s COVID-19.
- Oblékání a svlékání osobních ochranných prostředků (OOP) u COVID-19.
- Informace pro zdravotnická zařízení v souvislosti s novým koronavirem.
- Důležitá doporučení a návody ECDC v souvislosti s COVID-19.
www.nrc-hai.cz/
 
29.06.2020   COVID-19: diagnóza, terapie a prevence

MUDr. Pavel Dlouhý | MUDr. Jana Pazderková | MUDr. Hynek Bartoš | MUDr. Štěpán Cimrman Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a. s. MUDr. Jan Beneš | MUDr. Josef Škola Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; LF v Hradci Králové, Univerzita Karlova Mgr. Dana Vaculíková Odbor hygieny, Krajská zdravotní, a. s.
28.06.2020   Používání osobních ochraných pracovních prostředků (OOPP)

Aktualizace na webu ECDC s obrazovou dokumentací techniky nasazování a odkládání OOPP (chirurgické ústenky i plná výbava).
www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings-updated.pdf
 


sekretářka Společnosti
MUDr. Věra Kůrková
e-mail: mikrobiologie@nemopisek.cz

adresa pro korespondenci:
Oddělení klinické mikrobiologie
nemocnice Písek,a.s.
ul. Karla Čapka 589
397 01 Písek
 
Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká republika
tel.: +420 227 012 111
e-mail: info@jnjcz.cz
Miele, spol. s r.o.

Spielberk Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno
tel.: +420 543 553 146-147
e-mail: professional@miele.cz
CC data, s.r.o.

Blattného 2315
158 00 Praha 5
tel.: 602 360 423
e-mail: ccdata@ccdata.cz