ČLÁNKY
30.01.2020
Souhrn opatření při podezření na výskyt koronaviru 2019 nCoV

MUDr. L. Hobzová

Souhrn materiálů dostupných k 30.1.2020.

18.11.2019
Pokyny ESCMID pro prevenci infekce Clostridium difficile pro zdravotnická zařízení akutní péče.

Volně přeložil a upravil MUDr. Jaroslav Jirouš

Guidance document for prevention of Clostridium difficile infection in acute healthcare settings.

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X18301952

05.03.2019
Odkaz na stránky, kde jsou uvedeny typové činnosti složek integrovaného záchranného systému týkající se VNN.
Na stránce 22 – 25 jsou uvedeny OOP a na straně 63 – 70 postupy pro cílového poskytovatele zdravotní péče, což by měla být Bulovka, Těchonín, infekční oddělení, nicméně reálně může

www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx

21.05.2018
Očkování pracovníků úklidových firem

Dotaz z webových stránek SNEH

Odpověď viz příloha.

13.10.2017
Očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním.

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP.www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska

03.10.2017
Očkování proti chřipce.

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP.www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska

27.08.2017
Vyhláška 244/2017 Sb.

Sbírka zákonů

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ú

ČLÁNKY


sekretářka Společnosti
MUDr. Věra Kůrková
e-mail: mikrobiologie@nemopisek.cz

adresa pro korespondenci:
Oddělení klinické mikrobiologie
nemocnice Písek,a.s.
ul. Karla Čapka 589
397 01 Písek
 
Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká republika
tel.: +420 227 012 111
e-mail: info@jnjcz.cz
Miele, spol. s r.o.

Spielberk Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno
tel.: +420 543 553 146-147
e-mail: professional@miele.cz
CC data, s.r.o.

Blattného 2315
158 00 Praha 5
tel.: 602 360 423
e-mail: ccdata@ccdata.cz