Blok I
 • 1. Ingnác Filip Semmelweis - zachránce matek, Prof. MUDr. Bencko Vladimír, DrSc, SNEH ČLS JEP
 • 2. Ochrana zdravotníků a pacientů před infekčními chorobami, MUDr. Smejkal Petr, 1. LF UK Praha
 • 3. Prevalencia NN v NUDCH, RNDr. Boledovičová Jana, Ph.D., MPH NDÚCH Bratislava
 • 4. Aplikace HAIDI, Kozák Jakub, Datlowe
 • 5. EPIDIS - neúnavný pomocník proaktivní surveillance HAI, Mgr. Havlíček Petr, HARTMANN-RICO
 • 6. Význam klinicky doporučených postupů pro kvalitu nemocniční péče, PhDr. Klugar Miloslav, Ph.D.


 • Blok II
 • 1. Aerosolové a mikrobiální mikroklima čistého prostoru, Doc. Ing. Rubina Aleš, Ph.D., VUT Brno
 • 2. Čisté prostory ve zdravotnictví, MUDr. Míčková Eva, FN Hradec Králové
 • 3. Monitoring čistých prostor v praxi, Mgr. Fedora Lukáš, FN Olomouc
 • 4. Audity operačních sálů, Mgr. Jašová Helena, Nemocnice Jihlava
 • 5. Experience with next generation hand disinfection, Dr. med.Ehsan Khaljani,MD,FEBU,MBA, Hyg Nova
 • 6. The role of ultra clean air to prevent SSI, Tomas Hansson, Toul Meditech


 • Blok III
 • 1. Mikroskopické vláknité huby v nemocničnom prostredi, Doc. Ing. Piecková Elena, Ph.D., MPH, SZÚ Slovensko
 • 2. Praktické možnosti využití katetru Riocath v kolemoperační péči, MUDr. Svoboda Miroslav, Riocath
 • 3. Atypický infekt po i.m. injekci, MUDr. Cejp Vladimír, Nemocnice Písek
 • 4. Optimální hygiena dýchacích cest, Joukl Tomáš, Polymed
 • 5. Asepticky pristup nielen k oštetreniu rán, Mgr. Šurín Stanislav, Ph.D., Schulke+
 • 6. Dezinfekce - biocid, zdravotnický prostředek, Ing. Čepelka Vladimír, B-Braun
 • 7. Sterilizační testy Albert Browne-STERIS, Ing. Mičík Petr, Steripak
 • 8. Prodloužení životnosti elastických podlah ve zdravotnictví, Míček Marek, Bona


 • Blok IV
 • 1. Současný pohled na očkování proti spalničkám, Prof.MUDr. Prymula Roman, Ph.D., MZ ČR
 • 2. Spalničky - jsou ohroženi zdravotníci v ČR, MUDr. Šípová Iva, Nemocnice České Budějovice,a.s.
 • 3. Novinky v očkování proti meningokokům, MUDr. Wallenfels Jiří, medical advisor GSK
 • 4. Zdravotníci jako riziková skupina, MUDr. Hermmanová Kristýna, Nemocnice Na Bulovce, Pfizer
 • 5. Výsledky 10tiletého monitorování kontaminace pracovního prostředí cytotoxickými léčivy, PharmDr. Kozáková Šárka, MBA, MOÚ Brno
 • 6. Nové a znovu se objevující infekce, Doc.MUDr. Krbková Lenka, CSc., FN Brno


 • Blok V
 • 1. Hromadná otrava z potravin rychlého občerstvení, MUDr. Hobzová Lenka, FN Hradec Králové
 • 2. Nákazy HIV AIDS - rizika a prevence přenosu ve zdravotnickém zařízení, MUC Peterková Natália, LF MU Brno
 • 3. Neobvyklá rizika spojená s využitím textilu ve zdravotnictví, Mgr.Hrubanová, Markéta, TZU,s.p. Brno
 • 4. Skinman soft plus a Skinman foam, Ing. Lišková Hana, CSc., Ecolab
 • 5. Zdravotní rizika užití formaldehydu, MUDr. Vít Michael, SZÚ Praha
 • 6. Využití ATP technologie, Mgr. Syrovátková Ludmila, Ph.D., 3M Česko
 • 7. Resysten v zdravotnických zariadeniach, Kunická Žaneta, Resysten Hungary Ltd.


 • sekretářka Společnosti
  MUDr. Věra Kůrková
  e-mail: mikrobiologie@nemopisek.cz

  adresa pro korespondenci:
  Oddělení klinické mikrobiologie
  nemocnice Písek,a.s.
  ul. Karla Čapka 589
  397 01 Písek
   
  HARTMANN-RICO a.s., obchodní oblast Dezinfekce

  Masarykovo nám. 77
  664 71 Veverská Bítýška
  tel.: 800 100 333
  e-mail: kontakt@hartmann.cz
  CC data, s.r.o.

  Blattného 2315
  158 00 Praha 5
  tel.: 602 360 423
  e-mail: ccdata@ccdata.cz